16 stycznia 1990 roku, mocą postanowienia sądowego, została powołana Fundacja SYNAPSIS. Ówczesna nazwa – Fundacja na rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych „Synapsis” – była nieco dłuższa, ale misja i cele pozostały te same. Pomoc osobom z autyzmem oraz ich rodzinom od samego początku jest naszym największym priorytetem.

W ciągu 30 lat:

  • zdiagnozowaliśmy blisko 5 000 dzieci,
  • przeszkoliliśmy 22 000 specjalistów,
  • zrealizowaliśmy 500 projektów,
  • przeprowadziliśmy szereg kampanii społecznych i akcji, zwiększając społeczną świadomość na temat autyzmu.

Liczba dzieci z autyzmem stale rośnie, dlatego wciąż walczymy o jak najlepszą diagnostykę i edukację.