Przedstawiciele organizacji skupionych w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA wystosowali apel do Posłanek i Posłów na Sejm RP w sprawie dorosłych osób, które potrzebują stałego wsparcia ze względu na swoją niepełnoprawność. Upominają się o prawa niesamodzielnych osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Żądania dotyczą miejsc do godnego życia i zapewnienia stabilnego, adekwatnego do potrzeb oraz zapisanego ustawowo, wsparcia mieszkalnictwa. Takie rozwiązania są już opracowane. To tzw. Wspólnoty Domowe, czyli małe domy w środowisku lokalnym z indywidualnym wsparciem terapeutycznym.

PRZECZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ APELU