STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Fundacja SYNAPSIS zyskała status przedsiębiorstwa społecznego. Decyzją z dnia 6 marca 2024 roku Wojewoda Mazowiecki przyznał nam status przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego działalność, która ma na celu realizację usług społecznych.