Wczesna diagnoza jest decydująca, ponieważ daje możliwość skorzystania ze specjalistycznej wczesnej interwencji.

JAK UZYSKAĆ DIAGNOZĘ?

WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA M-CHAT-R

Kwestionariusz przeznaczony jest do badania dzieci przez rodziców lub opiekunów w wieku od 16 do 30 miesiąca życia i zawiera 20 pytań dotyczących różnych zachowań i umiejętności dziecka. Kwestionariusz jest dostępny online. Po wypełnieniu krótkiej metryczki i udzieleniu odpowiedzi na pytania, rodzic od razu dostaje wynik z informacją co dalej: czy ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niskie, średnie czy wysokie.

BEZPOŚREDNIE BADANIE PRZESIEWOWE SACS-R

Badanie przeprowadzone jest bezpośrednio przez przeszkolone osoby i może obejmować dzieci od 7 do 31 miesiąca życia. Wymaga obserwacji dziecka i przeprowadzenia z nim kilku prostych prób, nie wykraczających poza codzienne działania w żłobku/ przedszkolu i innych podobnych instytucjach. Nie wymaga pracy w osobnym pokoju, może być prowadzone w pomieszczeniu z grupą innych dzieci. W przypadku młodszych dzieci nawet przy uzyskaniu pozytywnego wyniku (braku niepokojących objawów) wskazane jest powtórzenie badania po kilku miesiącach, celem upewnienia się, że w rozwoju dziecka nie pojawiło się nic niepokojącego.

KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA

Kwestionariusz przeznaczony jest do badania dzieci przez rodziców lub opiekunów w wieku od 16 do 30 miesiąca życia i zawiera 20 pytań dotyczących różnych zachowań i umiejętności dziecka. Kwestionariusz jest dostępny online. Po wypełnieniu krótkiej metryczki i udzieleniu odpowiedzi na pytania, rodzic od razu dostaje wynik z informacją co dalej: czy ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niskie, średnie czy wysokie.

ROZWÓJ DZIECKA

Wskazówki dotyczące sposobu monitorowania rozwoju dziecka w pierwszych dwóch latach życia.

Dziecko przed 6 m.ż

Dziecko między
6 a 18 m.ż

Dziecko między
6 a 18 m.ż

Dziecko w 24 m.ż