W imieniu zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu dotyczącym Państwa przemyśleń i odczuć związanych z pandemią COVID-19.

Badanie jest anonimowe, a uzyskane dane będą analizowane zbiorczo i wykorzystane jedynie w celach naukowych. Pierwsza część badania została przeprowadzona w marcu i kwietniu 2020.

Do udziału w aktualnym badaniu zapraszamy zarówno osoby, które wzięły udział w części I, jak i tych z Państwa, którzy we wcześniejszym badaniu nie uczestniczyli. Zapraszamy osoby ze spektrum autyzmu, a także rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu.

Wypełnienie całej ankiety zajmie ok. 20 minut. Jest ona anonimowa, a wyniki zostaną opracowane zbiorczo i przedstawione w raporcie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Psychologii UW.
.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do wypełnienia ANKIETY.