W imieniu zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwracamy się z prośbą o udział w badaniu dotyczącym przemyśleń i odczuć związanych z pandemią COVID-19.

Zapraszamy osoby ze spektrum autyzmu, a także rodziców dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. Wypełnienie anonimowej ankiety zajmuje ok. 20 minut, a uzyskane dane będą analizowane zbiorczo i wykorzystane jedynie w celach naukowych.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Pierwsza część badania została przeprowadzona wiosną 2020 r. Jego celem było sprawdzenie, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają sytuację pandemiczną, skąd czerpią wiedzę na jej temat, jakie zachowania z nią związane deklarują, czy potrzebują wsparcia i czy mają do niego dostęp, a także jaki jest ich stan emocjonalny.

Raport dostępny jest TUTAJ