Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nenckiego PAN w Warszawie zaprasza rodziców wraz z dziećmi w wieku 5-7 lat do udziału w badaniu naukowym z wykorzystaniem EEG i MRI:

„Jak rozwijają się zdolności językowe u dzieci neuroróżnorodnych?”.

W badaniu mogą wziąć udział dzieci z diagnozą lub podejrzeniem spektrum autyzmu, ADHD, rozwojowego zaburzenia mowy oraz dzieci bez diagnozy i podejrzeń żadnego z powyższych.

Badanie składa się z 3 serii (z pomiarami powtarzanymi co roku przez 3 lata). Jego celem jest zbadanie zależności między rozwojem poznawczym a mózgowym oraz znalezienie odpowiedzi na pytania, dlaczego i w jaki sposób dzieci różnią się pod względem rozwoju języka, i jak wpływa on na rozwój innych funkcji poznawczych.

Badając podłużne relacje między umiejętnościami językowymi, poznaniem społecznym i uwagą, naukowcy chcą sprawdzić, jaki związek mają problemy w rozwoju języka z autyzmem i ADHD.

Więcej informacji na STRONIE PROJEKTU

Kontakt: neurorozwoj@gmail.nencki.edu.pl

Współpraca: Fundacja SYNAPSIS