Zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym przez doktorantkę Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które posłuży do opracowania standardów opieki nad pacjentami z postawionym rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Badanie dotyczy zwyczajów oraz preferencji żywieniowych dzieci z ASD. Pojawiają się też standardowe pytania ogólne. Państwa dane personalne nie będą jednak w żaden sposób powiązane z udzielanymi odpowiedziami. Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut.

Po zostawieniu kontaktu mailowego na końcu ankiety, zostaną przesłane do Państwa zalecenia żywieniowe przygotowane na podstawie otrzymanej ankiety. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy: monika.kroenke@wum.edu.pl

Dziękujemy za poświęcony czas.

ANKIETA