Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera z województwa mazowieckiego w ramach projektu „ZA radę da! Działania na rzecz dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera oraz ich rodzin” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2020 r. w godz. 16.00-19.00 za pośrednictwem bezpłatnej platformy Zoom.

 

Spotkanie V: Organizowanie kształcenia dzieci i uczniów z zespołem Aspergera

  1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera.
  2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE, w tym uczniów z ZA.
  4. Współpraca rodzica ze szkołą, przedszkolem.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 18.11.br. Liczba miejsc jest ograniczona. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkanie  prowadzi Izabella Zielińska – radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku z Fundacją SYNAPSIS, gdzie udziela porad prawnych osobom z ASD i członkom ich rodzin. W ramach własnej kancelarii świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz podmiotów funkcjonujących w sferze oświaty. Ponadto prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialności prawnej szkoły za bezpieczeństwo uczniów czy też kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Więcej o projekcie