W miniony weekend członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS, Maria Wroniszewska, wzięła udział w hybrydowym posiedzeniu Zarządu Autism-Europe, podczas którego omówiono m.in.:

  • najważniejsze działania i wydarzenia realizowane w ramach projektów
  • Strategię Unii Europejskiej na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami oraz kluczowe zmiany w polityce UE
  • kongres Autism-Europe odbywający się w tym roku w Krakowie oraz jego kolejną 14. edycję w Dublinie
  • program działań na 2023 rok

Autism-Europe jest międzynarodową organizacją założoną w 1983 r. i zrzeszającą ponad 80 organizacji członkowskich. Jej głównym celem jest realizacja praw osób w spektrum autyzmu oraz poprawa jakości ich życia. Dlatego prowadzi rzecznictwo wobec decydentów w skali europejskiej, by ogólnoeuropejskie akty prawne w jak największym stopniu uwzględniały potrzeby osób z autyzmem.

Jako aktywny członek A-E regularnie bierzemy udział w konsultacjach aktów prawnych z zakresu zdrowia, edukacji i polityki społecznej, dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Inicjujemy liczne działania, uczestniczymy także w pracach grup i zespołów. Maria Wroniszewska od wielu lat reprezentuje Fundację SYNAPSIS, a przez dwie kadencje pełniła funkcję Sekretarza Prezydium Zarządu A-E.

Tegoroczna składka członkowska Fundacji SYNAPSIS w Autism Europe została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.