22 października 2021 r. odbyło się spotkanie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawła Wdówika z przedstawicielami strony społecznej, biorącymi udział w pracach nad Koncepcją Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM).

W wyniku prac zespołu powstał dokument Koncepcja Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM) jako uzgodnione stanowisko strony społecznej, przyjęte i poparte przez wiele organizacji i grup nieformalnych.

Członkiem kilkuosobowego zespołu redakcyjnego, przygotowującego zapisy koncepcji, była mec. Maria Jankowska, Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

Prace będą kontynuowane.