Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami w imieniu 324 sygnatariuszy wystosowało alarmujący list do Prezydenta RP oraz Premiera Rządu RP na temat zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Zagrożenie to wynika z kryzysu w ich funkcjonowaniu, spowodowanego epidemią COVID-19.

PFON_list do Prezydenta RP i Premiera

Więcej informacji na stronie https://www.pfon.org/aktualnosci/z-pfon/846-alarmujemy-zagrozone-zycie-40-tys-osob-z-placowek-opieki-calodobowej