To tegoroczne hasło Porozumienia Autyzm-Polska na kwiecień – Miesiąc Świadomości Autyzmu.

Finansowanie małych domów z indywidualnym wsparciem, działających w środowisku lokalnym MUSI być zapisane ustawowo. Mieszkanie w godnych warunkach, z fachową i empatyczną kadrą, w warunkach zbliżonych do rodzinnych – to wszystko powinno być w Polsce, tak jak np. w krajach skandynawskich, finansowane ze środków publicznych. Osoby z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami mają do tego prawo. Nie może być tak, że jedynym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami są wielkie Domy Pomocy Społecznej.

W kwietniu, na profilu facebookowym Porozumienia Autyzm-Polska, będą publikowane filmy, na których samorzecznicy, ich bliscy i przyjaciele będą tłumaczyć, dlaczego MAŁE DOMY MUSZĄ BYĆ W USTAWIE.