O nas

Misja

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

cele

Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie:

  • rozwoju więzi rodzinnych i społecznych,
  • podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny,
  • wspólnotowości w rodzinie i społecznościach,
  • własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności,
  • ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych,
  • podmiotowości jednostki w środowisku zawodowym, humanizacji pracy i własności,
  • potęgowania zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności
  • psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.
agsdi-hearts

lat działalności

agsdi-hands

zdiagnozowanych dzieci

agsdi-people

wykształconych pedagogów

agsdi-world-heart

nagród i wyróżnień

Struktura organizacyjna

Rada fundacji

Ryszard Praszkier

tel. (+48 22) 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl

Jakub Wroniszewski

tel. (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl

Zarząd

Michał Wroniszewski

Prezes Zarządu

tel. (+48 22) 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl

Joanna Grochowska

Wiceprezes Zarządu

tel. (+48 22) 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl

Izabela Broczkowska

Wiceprezes Zarządu

tel. (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl

Katarzyna Paluch

Członek Zarządu

tel. (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl

Łucja Sokorska-Maj

Członek Zarządu

tel. (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl

Rada nadzorcza

Zbigniew Bujak

Przewodniczący

tel. (+48 22) 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl

Ewa Szperlich

Wiceprzewodnicząca

tel. (+48 22) 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl

Hanna Kossowska

tel. (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl

Irena Namysłowska

tel. (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl

Anna Rajner

tel. (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl

Placówki

Realizuje program dydaktyczno-wychowawczy oraz intensywne działania terapeutyczne. Mieści się na warszawskim Mokotowie.

tel. (+48) 512 345 210
przedszkole@synapsis.org.pl

Prowadzi diagnozę, terapię i rehabilitację osób z autyzmem oraz szkolenia dla rodziców, wolontariuszy i profesjonalistów.

tel. (+48 22) 825 87 42
osrodek@synapsis.org.pl

Udziela bezpłatnych porad m.in. prawnych, socjalnych, psychologicznych, terapeutycznych, dietetycznych.

tel. (+48 22) 825 01 34
poradnictwo@synapsis.org.pl

Pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne i dom treningowy dla dorosłych osób z autyzmem.

tel. (+48) 512 345 163
pracownia@synapsis.org.pl