16 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3, w którym uczestniczyli także przedstawiciele samorządów, kierownicy żłobków i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami w żłobkach i klubach dziecięcych. Omówiono statystyki dot. liczby dzieci z specjalnymi potrzebami w warszawskich placówkach opieki oraz znaczenie i sposoby wsparcia rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami w żłobkach i klubach dziecięcych. Odbyła się również dyskusja na temat propozycji działań w ramach zespołu w sprawie wsparcia rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami w placówkach opieki.

Podczas spotkania przedstawicielka Fundacji SYNAPSIS zwróciła uwagę na konieczność ujednolicenia działań podejmowanych w ramach różnych systemów wsparcia, tj. opieka społeczna, system zdrowia itp.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Logo Active Citizens