W ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2021” współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej poszukujemy osób gotowych podjąć pracę w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na umowę zlecenie
  • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne
  • Elastyczne godziny pracy
  • Wynagrodzenie uzależnione od liczby przepracowanych godzin

Wymagania:

  • potwierdzone kwalifikacje pozwalające świadczyć wsparcie osobie z niepełnosprawnością np. wykształcenie pielęgniarskie, kurs opiekuna domowego, opiekuna osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby z niepełnosprawnością

lub

  • co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnością

oraz

  • wykształcenie, co najmniej średnie
  • dobry stan zdrowia
  • umiejętność budowania relacji i komunikacji w kontakcie z rodziną podopiecznego
  • dyspozycyjność i operatywność

Opieka dotyczyć będzie dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby powyżej 16 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Miejsce pracy: Warszawa i okolice

Jeśli chcesz pomóc osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom, skontaktuj się z nami – tel. 573 165 320, mail: opieka@synapsis.org.pl 

Najlepiej jeśli od razu prześlesz nam swoje CV potwierdzające Twoje kwalifikacje. Start projektu już w maju, nie zwlekaj 🙂