Pod własnym dachem | 01.2019 – 11.2021

Fundacja SYNAPSIS zaprasza dorosłe osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju z terenu Warszawy do wzięcia udziału w projekcje realizowanym w mieszkaniu chronionym-treningowym.

W naszym projekcie dorosłe osoby z zespołem Aspergera będą miały szansę ciekawie spędzić czas z rówieśnikami, nauczyć się gospodarowania czasem i pieniędzmi.

Celem projektu jest nabywanie umiejętności z zakresu samodzielności i kompetencji społecznych przez osoby z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m. st. Warszawy „Pod własnym dachem”. Mieszkanie chronione-treningowe mieści się w Warszawie na ul. Jagiellońskiej.

 

Wymagania dotyczące uczestników:
– orzeczenie o niepełnosprawności,
– dokument potwierdzający diagnozę zespołu Aspergera lub autyzm,
– wiek powyżej 18 lat,
– stan zdrowia umożliwiający zamieszkanie poza domem rodzinnym,
– osoba pracująca, ucząca się lub korzystająca z ośrodków dziennego wsparcia.

Ważne informacje:
– na średnio 3-miesięcznym turnusie przebywa 4 uczestników wspomaganych przez terapeutę,
– każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji oddzielny pokój,
– koszt ponoszony przez jednego uczestnika – 600,00 zł miesięcznie,
– turnusy w mieszkaniu chronionym-treningowym zaczynają się w styczniu 2019 r. i trwają do listopada 2021r.,
– rekrutacja na podstawie zgłoszenia i dokumentów (Pobierz),
– udział w projekcie zatwierdzony zostanie przez komisję kwalifikacyjną,
– zgłoszenie proszę przesłać na adres: k.paluch@synapsis.org.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

29 lipca 2020