Raport opublikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli wskazuje na wyraźny wzrost liczby dzieci z diagnozą autyzmu. W roku szkolnym 2018/2019 z kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach korzystało 54,4 tys. dzieci z ASD, co oznacza, że autyzm lub zespół Aspergera zdiagnozowano u 1 na 115 uczniów.

W raporcie czytamy, że we wszystkich szkołach objętych kontrolą podejmowano działania, które pozwoliły na poprawę funkcjonowania społecznego i uzyskanie dobrych wyników nauczania przez prawie wszystkich objętych badaniem uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja osób dorosłych, zwłaszcza tych wymagających bardziej intensywnego wsparcia. Po zakończeniu  etapu edukacji osoby te nie mają zagwarantowanej kontynuacji wsparcia i pełnego dostępu do skutecznej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Według NIK może to prowadzić do wykluczenia społecznego dorosłych osób z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Pełny raport NIK