W ramach projektu “Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem” zapraszamy dorosłe osoby z ASD do udziału w warsztatach „JAK BYĆ SAMORZECZNIKIEM W PRAKTYCE” i podjęcia próby pełnienia roli samorzecznika, czyli osoby mówiącej we własnym imieniu o problemach i potrzebach osób ze spektrum autyzmu.

Spotkania warsztatowe będą prowadzone przez doświadczonego psychologa w okresie od początku marca 2021 do końca września 2021 r.

Planowany rytm pracy:

 • spotkania online w każdą środę po południu (2 h).

W przypadku poprawy sytuacji zewnętrznej niektóre spotkania będą mogły odbywać się stacjonarnie w siedzibie Fundacji SYNAPSIS.

Planowany program:

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają wszechstronne przygotowanie do występowania w swoim własnym imieniu lub w imieniu grupy osób z podobnymi trudnościami w pełnym uczestnictwie w edukacji, życiu społecznym, podjęciu zatrudnienia lub w innych dziedzinach. Będą mogli wybrać zagadnienia, które chcą poruszać w ramach samorzecznictwa, otrzymać pomoc w formułowaniu swoich opinii i uzgadnianiu z innymi uczestnikami, przygotowaniu materiałów i prezentacji. Uczestnicy będą mieli też zajęcia z innymi specjalistami:

 • prawnikami przygotowującymi do czytania przepisów, aktów prawnych i analizowania wpływu tych przepisów na życie indywidualnych osób ze spektrum autyzmu,
 • specjalistami przygotowującymi do wystąpień publicznych.

Uczestnicy, którzy zdecydują się po zakończeniu cyklu warsztatów na dalszą współpracę z zespołem rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS i występowanie na zaproszenie Fundacji jako samorzecznicy mogą otrzymać wynagrodzenie za przygotowanie stanowiska i udział w takich publicznych wystąpieniach w ramach projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Dla pełnoletnich osób z diagnozą zespołu Aspergera lub wysoko funkcjonujących osób z autyzmem, które zadeklarują:

 • chęć działań na rzecz poprawy sytuacji osób ze spektrum,
 • gotowość do regularnego i pełnego udziału w omówionych wyżej warsztatach przygotowujących do pełnienia roli samorzecznika,
 • umiejętność i możliwości techniczne udziału w warsztatach czy spotkaniach online,
 • gotowość do udziału stacjonarnego w części zajęć warsztatów,
 • gotowość do zgłaszania postulatów dostosowania miejsc nauki/pracy/kultury/sportu/innych oraz różnych usług do potrzeb osób w analogicznej sytuacji,
 • gotowość do kontynuowania w miarę swoich możliwości i przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS aktywności samorzecznika po zakończeniu warsztatów, do końca trwania projektu czyli do 31.07.2022 r.,
 • gotowość do wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji Projektu, w tym danych o swojej niepełnosprawności i wizerunku.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pomaganiu innym osobom z niepełnosprawnością,
 • kompetencje komunikacyjne i umiejętność wypracowania wspólnego stanowiska,
 • gotowość do wystąpień publicznych (na żywo lub w formie nagrania),
 • gotowość do udziału w konsultowaniu przepisów/aktów prawnych we współpracy z zespołem Fundacji SYNAPSIS, w celu poprawy sytuacji osób ze spektrum autyzmu,
 • gotowość do kontynuowania w miarę swoich możliwości i przy współpracy z Fundacją SYNAPSIS aktywności samorzecznika po zakończeniu projektu, tj. po 31.07.2022 r.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie, w tym w warsztatach, do wypełnienia i przesłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który znajdą Państwo w poniższym linku: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych na potrzeby rekrutacji do projektu – pobierz TUTAJ

Termin zgłoszeń upływa 22 lutego 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

 Z kandydatami skontaktuje się koordynator i zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną (ewentualnie rozmowę online).

Decyzja o przyjęciu do projektu zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji oraz odbyciu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych i zostanie przesłana kandydatom drogą mailową.

Dodatkowe pytanie o projekt, udział w warsztatach itp., prosimy kierować na adres: e.czajkowska@synapsis.org.pl