Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 maja 2022 r. w wieku 88 lat zmarła ŚP. ANNA RAJNER.

Działaczka społeczna i samorządowa, pielęgniarka, więźniarka w czasach stalinowskich za działalność harcerską, działaczka Solidarności, podziemia opozycyjnego, Komitetu Obywatelskiego, radna warszawskich gmin, fundatorka Funduszu Wieczystego Centrum Dziecięcego SYNAPSIS, wieloletnia członkini Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji SYNAPSIS.

Działaczka na rzecz osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2011 roku.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek, 26 maja 2022 r. o godz. 13.30 w kościele św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie, po której nastąpi złożenie do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

Rada Fundatorów, Zarząd i Zespół Fundacji SYNAPSIS