7 marca 2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerstwa organizacji pozarządowych AUTYZM NA MAZOWSZU z Kierownictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: Dyrektorem Aleksandrem Kornatowskim, Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny, Mariuszem Budziszewskim oraz Kierownikiem Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, Katarzyną Karczmarczyk-Tokarską.

Podczas spotkania omówiono wyniki akcji – badania ankietowego dotyczącego sytuacji osób z autyzmem – przeprowadzonej jesienią 2023 r. z inicjatywy partnerstwa AUTYZM NA MAZOWSZU. Przedstawiciele partnerstwa przedstawili Kierownictwu MCPS Raport z badań, wnioski i rekomendacje. Podkreślono, że wyniki ilościowe badań mają co prawda charakter cząstkowy, ale już one wskazują na potrzebę działań samorządów różnych szczebli w celu zmierzenia się z problemem całododowego wsparcia dorosłych osób w spektrum autyzmu.

Rozmowy dotyczyły więc współpracy AUTYZM NA MAZOWSZU z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w zakresie dalszego zbierania danych, ale też perspektywy tworzenia różnych form mieszkalnictwa ze wsparciem oraz tworzenia placówek pobytu dziennego finansowanych ze środków województwa.

Dziękujemy za owocne, konstruktywne spotkanie!

Spotkanie przedstawicieli Partnerstwa AUTYZM NA MAZOWSZU z kierownictwem MCPS

 

Logo Active Citizens

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.