Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na szkolenia z obsługi systemu iPFRON+, realizowane w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+”. Szkolenia skierowane są do organizacji pozarządowych, które realizują zadania zlecone PFRON (do osób tworzących projekty, piszących wnioski, do koordynatorów projektów i osób zajmujących się rozliczeniami w organizacji).

Szkolenia będą miały charakter warsztatowy i będą nastawione na praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności. Ich celem jest nauczenie przedstawicieli NGO korzystania z nowego narzędzia, jakim będzie system iPFRON+. Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z interfejsem graficznym oraz sposobem pracy w systemie. Będzie okazją do poznania funkcjonalności narzędzia oraz podzielenia się opinią na jego temat.

Szkolenia będą dwudniowe i realizowane będą stacjonarnie (w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Kołobrzegu, Poznaniu i w Białymstoku) oraz online. Organizatorzy zapewniają dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne, uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie obsługi systemu iPFRON+.

Zapisy na szkolenie są możliwe poprzez wypełnienie formularzy online:

WIĘCEJ INFORMACJI 

Kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl