Fundacja SYNAPSIS zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do udziału w szkoleniu PRAWA UCZNIA Z ASD W SZKOLE. Co każdy rodzic ucznia z ASD powinien wiedzieć o przepisach prawa.
Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2019 r., w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Fundacji, przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie.

W programie:
1. Podstawowe informacje na temat kształcenia dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania stosowane w edukacji dzieci i uczniów z SPE.
3. Dyskryminacja w szkole – jak się przed nią bronić?
4. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów, trudne zachowania uczniów z ASD – aspekty prawne.
5. Współpraca rodziców ze szkołą – aspekty prawne.

Szkolenie będzie miało formę wykładu, jednak duży nacisk zostanie położony na jego praktyczny charakter.

Prowadząca: Izabella Zielińska – radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym od 2017 roku w Fundacji SYNAPSIS udziela porad prawnych osobom z ASD i członkom ich rodzin. Z dużym doświadczeniem praktycznym w poradnictwie prawnym dla rodziców.
Doświadczenie zdobywa też we własnej kancelarii, gdzie świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów funkcjonujących w sferze oświaty. Ponadto prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców z regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialności prawnej szkoły za bezpieczeństwo uczniów, czy też kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie zgłoszenia wraz z kontaktem telefonicznym na adres: szkolenia_dorosli@synapsis.org.pl

Koszt: 150 zł od osoby
Wpłaty prosimy dokonać do dnia 27 listopada na konto Fundacji SYNAPSIS:
Bank BNP PARIBAS 77 1600 1462 0006 5382 3566 4040

Szkolenie może być odwołane w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń