Przedstawicielka Fundacji SYNAPSIS, wraz z innymi reprezentantami organizacji pozarządowych i osobami z niepełnosprawnościami, wzięła udział w VIII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 15 listopada 2022 roku.

Dyskusje podejmowane w ramach poszczególnych paneli skupiały się wokół takich kwestii jak: 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, Konwencja w sytuacjach kryzysowych, edukacja włączająca oraz przyszłość Konwencji w Polsce. Po zakończeniu paneli dyskusyjnych, głos zabrały również osoby z niepełnosprawnościami z widowni, które przedstawiły swoją perspektywę w odniesieniu do wątków podejmowanych przez panelistów.

Więcej o VIII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Logo Active Citizens