Serdecznie zapraszamy rodziców osób w spektrum autyzmu do 18 r.ż. na cykl zajęć stacjonarnych oraz online wzmacniających i zachęcających do samorzecznictwa – aktywnego działania na rzecz swoich praw, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu oraz równego dostępu do usług społecznych i publicznych.

Warunek uczestnictwa: chęć do przełamywania stereotypów zarówno w myśleniu, jak i w działaniu.

Liczba miejsc jest ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane do dnia 12.05.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM WARSZTATÓW

Więcej informacji: w.kwiatkowska@synapsis.org.pl