Zapraszamy do udziału w projekcie „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy i obszar emocjonalno-społeczny”. Projekt realizowany jest przez badaczy Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z zespołem z UKSW oraz ośrodkami diagnostycznymi i terapeutycznymi, w tym Fundacją SYNAPSIS.
Badaniem kieruje prof. Ewa Pisula z Wydziału Psychologii UW.

Celem badania jest  sprawdzenie przydatności nowo opracowanych narzędzi do poznania mocnych stron i trudności uczniów w spektrum autyzmu.

Projekt zakłada udział dziecka, rodzica oraz nauczyciela. Dziecku zostanie wykonane badanie ADOS-2 i Stanford Binet 5; rodzic i nauczyciel zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy opisujących funkcjonowanie dziecka.

Kryteria włączenia:

  • wiek 7-18 lat
  • diagnoza psychiatryczna spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm dziecięcy, Całościowe zaburzenia rozwojowe nieokreślone, Autyzm atypowy)
  • norma intelektualna
  • mowa rozwinięta adekwatnie do wieku
  • uczęszczanie do szkoły ogólnodostępnej, społecznej, prywatnej, integracyjnej lub edukacji domowej
  • brak współwystępującej niepełnosprawności sprzężonej – niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, wzrokowej, słuchowej

Rodzice otrzymują wyniki z badania:

  • ADOS
  • Stanford Binet 5 – test inteligencji
  • ABAS (ocena zachowań adaptacyjnych)

 

Zgłoszenia należy kierować na adres: k.wlodarczyk@synapsis.org.pl