W Polsce znajduje się już 600 tys. uchodźców z Ukrainy, w samej Warszawie przebywa obecnie około 100 tys. osób. Wśród nich rodziny z dziećmi w spektrum autyzmu i dorośli z autyzmem. Wojna dokonała spustoszeń nie tylko w ich miastach i domach. Osoby w spektrum i ich rodziny muszą się teraz zmierzyć z ogromnym kryzysem psychologicznym. Dużo zmian, nieprzewidywalność, lęk…
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nieść im wsparcie. Staramy się organizować na bieżąco:
  • pomoc psychologiczną dla rodzin uchodźców z osobami w spektrum autyzmu
  • wsparcie informacyjne osobom prywatnym i organizacjom/instytucjom przyjmującym rodziny uchodźców z osobami w spektrum
  • doraźne konsultacje psychiatryczne
  • opracowywanie zindywidualizowanych programów terapii do realizacji w miejscach pobytu
  • wsparcie przy załatwianiu spraw formalnych
  • przygotowanie informacji w językach ukraińskim i rosyjskim dotyczących rozwiązań prawnych/systemowych i miejsc, w których można uzyskać pomoc
We wszystkich tych działaniach współpracujemy z m.st. Warszawa i wieloma innymi organizacjami pozarządowymi, bo potrzeby są ogromne!
Poza tym cały czas pracujemy intensywnie z naszymi podopiecznymi, dla których obecna sytuacja jest także bardzo trudna, mają poczucie chaosu informacyjnego i zagrożenia. Potrzebują wsparcia w zrozumieniu sytuacji i radzeniu sobie z emocjami.
Jeśli znacie osoby w spektrum autyzmu z Ukrainy, którym możemy pomóc, skontaktujcie się z nami: pomocdlaukrainy@synapsis.org.pl