Portret dziecka

Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (stacjonarnie)

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania, mających podstawową wiedzę dotyczącą nabywania umiejętności dziecka w pierwszych 3 latach życia w normie oraz w przypadku rozwoju o nietypowym przebiegu.

CELE SZKOLENIA:

  • zdobycie wiedzy umożliwiającej wykrywanie zaburzeń w rozwoju społeczno-komunikacyjnym u małych dzieci (0-3),
  • wyposażenie w umiejętności zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania w kierunku ASD (wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka obejmująca przejawy nieprawidłowości oraz ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach),
  • zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci.

 

CZAS: 19 godzin dydaktycznych

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: dr Zuzanna Domasiewicz i mgr Agata Bujnik

CENA (uczestnictwo, materiały, zaświadczenie, poczęstunek): 690,00 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Data

09 - 10 gru 2023
Expired!

Koszt

690.00zł