Dwoje dzieci leżące na trawie

Trening umiejętności społecznych dla osób w spektrum autyzmu – szkolenie online

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie dotyczące zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem”).
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych).

Szkolenie prowadzą: Paulina Brewczyńska-Wasiak i Magdalena Nowina-Konopka.

Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.

Liczba uczestników: do 24 osób.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie:

• wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem,
• przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina),
• zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem,
• grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze,
• tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
• ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
• profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

Dla chętnych istnieje możliwość wykonania testu, z którego uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego, że uczestnik szkolenia TUS zdobył wiedzę wymaganą do prowadzenia treningu umiejętności społecznych.

Koszt szkolenia: 530,00 zł.

Wyślij zgłoszenie

Data

11 - 12 cze 2022
Expired!

Koszt

530.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis