Trening umiejętności społecznych w pracy z osobami w spektrum autyzmu (online)

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, którzy pracują z wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera lub szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem” lub „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.”) lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

ZAKRES TEMATYCZNY (dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie):

• wstęp: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u osób z autyzmem,
• przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina),
• zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem,
• grupa terapeutyczna TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku – przykładowe scenariusze,
• tworzenie scenariuszy zajęć w podgrupach,
• ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne,
• profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy.

 

CZAS: 19 godzin dydaktycznych (dwa dni)

SOBOTA: 9:00-17:30, NIEDZIELA: 9:00-15:30

FORMY: wykłady, warsztaty

LICZBA UCZESTNIKÓW: do 24 osób

PROWADZĄCE: dr Paulina Brewczyńska-Wasiak i mgr Magdalena Nowina-Konopka

Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 80% wykładów i warsztatów, otrzymają zaświadczenia.

Dla chętnych istnieje również możliwość uzyskania dodatkowego certyfikatu potwierdzającego zdobycie wiedzy wymaganej do prowadzenia treningu umiejętności społecznych. Warunkiem otrzymania certyfikatu będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z testu, który zostanie rozesłany uczestnikom po zakończonym szkoleniu.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

15 - 16 cze 2024

Koszt

575.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis