Zachowania trudne u osób w spektrum autyzmu (online)

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę praktyczną do zastosowania w tworzeniu najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
Zaprezentowany model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, terapeutów i psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu.

Warunki kwalifikacji:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” lub szkolenie „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc.” prowadzone przez Fundację SYNAPSIS lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

Zakres tematyczny:
– prezentacje modelu postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami,
– tworzenie kategorii i przyczyn trudnych zachowań,
– zasady tworzenia i stosowania systemu wzmocnień,
– prezentacje „Modelu wspierania osób z autyzmem” Gary W. La Vigna, Thomas J. Willys (strategie proaktywne i reaktywne),
– zastosowanie elementów metody TEACCH w budowaniu strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami,
– prezentacja „case study” (tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych, budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych).

Czas trwania:
11 godzin dydaktycznych (jednodniowa sesja online); w skład szkolenia wchodzi przygotowanie zadania domowego przez uczestników i sprawdzenie go przez prowadzących

Forma:
wykłady, warsztaty

Prowadzące:
Urszula Gałka i Maria Ratajczak
Trenerki zostały przeszkolone przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W. La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

Liczba uczestników:
do 24 osób

Uczestnicy otrzymają:
– kwestionariusz do oceny funkcjonalnej zachowań niepożądanych,
– kategorie przykładowych wzmocnień wg grup wiekowych,
– model postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami,
– przykładowe formularze do zbierania danych z obserwacji.

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

18 maj 2024

Czas

09:00 - 17:30

Koszt

440.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis