Zachowania trudne u osób w spektrum autyzmu (online)

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę do zastosowania w tworzeniu najbardziej pozytywnych i rozwojowych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Zaprezentowany model postępowania opiera się na nowatorskim i uznanym podejściu do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, terapeutów i psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w spektrum autyzmu.

Warunki kwalifikacji:

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy ukończyli szkolenie Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem lub szkolenie Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc prowadzone przez Fundację SYNAPSIS lub inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym i wymiarze godzinowym.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Prezentacje modelu postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami.

2. Tworzenie kategorii i przyczyn trudnych zachowań.

3. Zasady tworzenia i stosowania systemu wzmocnień.

4. Prezentacje „Modelu wspierania osób z autyzmem” Gary W. La Vigna, Thomas J. Willys (strategie proaktywne i reaktywne).

5. Zastosowanie elementów metody TEACCH w budowaniu strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami.

6. Prezentacja „case study” (tworzenie kompleksowego systemu zapobiegania występowaniu zachowań problemowych, budowanie strategii reagowania w sytuacjach kryzysowych).

Forma: wykłady, warsztaty

Czas trwania: 11 godzin dydaktycznych

W skład szkolenia wchodzi przygotowanie zadania domowego przez uczestników i sprawdzenie go przez prowadzących.

Liczba uczestników: do 24 osób

Prowadzące: Urszula Gałka i Maria Ratajczak

Trenerki zostały przeszkolone przez zespół Opleidingscentrum Autisme Theo Peters i Garry W. La Vigna podczas wizyt studyjnych w Polsce.

Cena szkolenia: 440,00 zł

Uczestnicy otrzymują:
– kwestionariusz do oceny funkcjonalnej zachowań niepożądanych,
– kategorie przykładowych wzmocnień według grup wiekowych,
– model postępowania w procesie tworzenia strategii stosowanych w pracy z trudnymi zachowaniami,
– przykładowe formularze do zbierania danych z obserwacji.

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Terminarz szkoleń

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

12 paź 2024

Czas

09:00 - 17:30

Koszt

440.00zł

Organizator

Fundacja Synapsis