Fundacja SYNAPSIS jest częścią międzynarodowego konsorcjum prowadzącego badania w ramach projektu „ASP Autism Spectrum Pathways”, finansowanego z Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w spektrum autyzmu, dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ANKIETY dotyczącej poszukiwania pracy i zatrudniania osób w spektrum.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane do stworzenia cyfrowych modułów szkoleniowych, przewodników po zatrudnieniu oraz cyfrowej mapy europejskich stowarzyszeń i firm działających na rzecz autyzmu, które już zatrudniają lub chcą zatrudnić osoby z autyzmem.

Dziękujemy za wkład w badania!