Z okazji Światowego Dnia Chorego w dniach 8-9 lutego 2023 roku w Warszawie odbyło się XVII Forum Organizacji Pacjentów, organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Wzięli w nim udział zaproszeni paneliści, a także przedstawiciele organizacji pacjentów, pracownicy ochrony zdrowia, wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Fundacji SYNAPSIS.

Podczas inauguracji odbyło się wręczenie odznak honorowych Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz nagród „Dla Zdrowia i Pacjenta”. Wyróżnienia zostały przyznane organizacjom pacjentów, które w szczególny sposób zaangażowały się w pomoc na rzecz pacjentów.

Następnie odbyło się tzw. wysłuchanie społeczne, podczas którego wybrano kilka pytań skierowanych przez organizacje pacjentów do zaproszonych gości, tj. Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Niestety, z uwagi na dużą liczbę pytań, organizatory wybrali zaledwie kilka zagadnień, które zostały poruszone podczas wysłuchania społecznego.

W dalszej kolejności rozpoczął się cykl paneli dyskusyjnych, poruszających wiele różnych kwestii z zakresu tematyki zdrowotnej, w tym m.in.: „Infodemia, cyberchondria, dezinformacja i ich wpływ na zachowania zdrowotne Polaków”, „Priorytety w chorobach cywilizacyjnych” czy „Godność i jakość życia pacjenta w chorobach przewlekłych”.

Więcej informacji na temat XVII Forum Organizacji Pacjentów

 

Logo Active Citizens

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.