Do naszego zespołu diagnostycznego poszukujemy lekarza posiadającego jedną z następujących specjalizacji:

 • lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej;
 • lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii;
 • lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii;
  oraz posiadającego ważne prawo wykonywania zawodu.

Zakres obowiązków:

 • Diagnozowanie osób z podejrzeniem zaburzeń spektrum autyzmu i zaburzeń współistniejących;
 • Prowadzenie konsultacji lekarskich psychiatrycznych, ocena stanu zdrowia;
 • Empatyczne i uważne podejście do pacjenta oraz jego rodziny;
 • Prowadzenie dokumentacji pacjentów, zgodnie z przyjętymi w Ośrodku standardami, w tym również w systemie KS-SOMED;
 • Współpraca z lekarzami i zespołem diagnostyczno-terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS;
 • Przestrzeganie Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Oferujemy:

 • Współpracę merytoryczną w jednym z najlepszych zespołów diagnostycznych w Polsce;
 • Różne formy zatrudnienia (B2B, umowy zlecenia);
 • Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez szkolenia w obszarze spektrum autyzmu;
 • Elastyczny czas pracy od poniedziałku do piątku między 8.00 a 20.00.

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia. Więcej o nas www.synapsis.org.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: rekrutacja@synapsis.org.pl

Prosimy o zawarcie w zgłoszeniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).