Aktualności

Pomoc PFRON w związku z epidemią koronawirusa

W związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami...

Podziękowania dla Fundacji SYNAPSIS

W związku z obchodzonym 2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości Autyzmu Fundacja SYNAPSIS otrzymała podziękowania z rąk Pana Pawła Wdówika, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych za...

Zaproszenie do udziału w badaniu

Szanowni Państwo, szczególna sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19) wpływa na życie każdego z nas. Dla osób z ASD i ich rodzin może być ona bardzo trudna, m.in. ze względu na wysoki poziom nieprzewidywalności zdarzeń, wiele zmian...

Konsultacje ze specjalistami Fundacji SYNAPSIS

Wiemy, że pandemia koronawirusa spowodowała duże zmiany w codziennym życiu nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę, że osoby z ASD – dzieci, młodzież, dorośli – mają aktualnie bardzo ograniczony dostęp do edukacji, terapii, że ich codzienny porządek dnia został...

Koronawirus – materiały informacyjne i pomoce

WAŻNE! COVID–19! Jak rozmawiać z osobami z autyzmem na temat koronawirusa? Jak przekazać informacje dotyczące tak ważnej w tym czasie higieny? Jak nie wprowadzać niepotrzebnego lęku? Podpowiadamy, jak sobie z tym radzić. Materiały są dostosowane także do potrzeb osób...

Apel Porozumienia Autyzm-Polska

Przedstawiamy pilny apel Porozumienia Autyzm-Polska w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przekazany dziś do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Apel Porozumienia Autyzm-Polska