W kwietniu, w ramach Miesiąca Świadomości Autyzmu, Porozumienie Autyzm-Polska realizuje kampanię „Autyzm. Zacznijmy się liczyć w Polsce!”. W ten sposób zachęca osoby w spektrum autyzmu oraz ich opiekunów do wypełniania ankiety o potrzebach osób z autyzmem. Skala ani struktura tych potrzeb nie są bowiem dobrze zbadane.

Wypełnienie ANKIETY zajmuje zaledwie kilka minut. Jeżeli osoba z autyzmem nie jest w stanie samodzielnie wypełnić formularza, to prosimy o pomoc rodziców, opiekunów lub asystentów.

Ankieta jest również dostępna w dwóch wersjach do pobrania. Kwestionariusz formie papierowej można zeskanować i przesłać na adres sekretariat@autyzmpolska.org.pl lub wysłać pocztą na adres: Porozumienie Autyzm-Polska, Plac Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk, z dopiskiem „ankieta” (prosimy o przesyłanie anonimowo).

Dlaczego ankieta Porozumienia jest taka ważna? Musimy pokazać naszemu państwu, jaka jest skala niezaspokojonych potrzeb osób z autyzmem: braku małych form mieszkalnictwa ze wsparciem, placówek dziennych i pracy. Temu właśnie służy nasza ankieta – mówi Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska.

Ankietę można wypełniać przez cały kwiecień. Raport z opracowanych danych zostanie podany do wiadomości publicznej. Będzie dużym wsparciem w staraniach o dobre prawo dla osób z autyzmem w naszym kraju.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz przekazywania informacji na jej temat, a także do obejrzenia i udostępniania KONFERENCJI PRASOWEJ W SEJMIE na temat kampanii „Autyzm. Zacznijmy liczyć się w Polsce!”