500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych...