Serdecznie zapraszamy rodziców z województwa mazowieckiego na bezpłatne spotkanie ONLINE grupy wsparcia dla rodziców młodzieży z zespołem Aspergera powyżej 16 r.ż. w ramach projektu „ZA radę da! Działania na rzecz dzieci i młodzieży z zespołem Asperegera i ich rodzin” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2020 r. w godz. 16.00-19.00, za pośrednictwem bezpłatnej platformy Zoom.

Spotkanie IV: Orzekanie stopnia niepełnosprawności u osób powyżej 16 roku życia

  1. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności – podstawy prawne
  2. Jak uzyskać orzeczenie?
  3. Stopnie niepełnosprawności – definicje
  4. Uprawnienia dla osób ze stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunów
  5. Postępowanie odwoławcze

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 4 listopada br. Liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkanie prowadzi Izabella Zielińska – radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Warszawie. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi, w tym  od 2017 roku z Fundacją SYNAPSIS, gdzie udziela porad prawnych osobom ASD
i członkom ich rodzin.