W ramach projektu „BLIŻEJ SAMODZIELNOŚCI. Poradnictwo i rehabilitacja osób w spektrum autyzmu”, dofinansowanego ze środków PFRON, przygotowaliśmy e-poradniki, zawierające m.in. informacje o obowiązującej sytuacji społeczno-prawnej osób z autyzmem.
Pierwszy z nich „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole)”jest już dostępny na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat WWR. Co to jest WWR? W jaki sposób je uzyskać? Gdzie i w jakim wymiarze godzinowym może być zorganizowane? Na jakie wsparcie może liczyć rodzina dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju?
Przez cały czas trwania projektu można także skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych telefonicznie lub mailowo przez specjalistów Fundacji SYNAPSIS. Zespół złożony z psychologów, pedagoga, terapeuty, rodzica osoby w spektrum autyzmu oraz prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa udzieli wsparcia i rzetelnej informacji na temat różnych aspektów życia osób z autyzmem.
Informacja o terminach dyżurów oraz zakresie wsparcia znajduje się TUTAJ.