Pod własnym dachem II | 04.2022 – 12.2024

Projekt realizowany ze środków Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Czas trwania: 11.04.2022 – 31.12.2024

Główny cel projektu: realizacja turnusów usamodzielniających w mieszkaniu chronionym-treningowym

Grupa docelowa:

• osoby, które mieszkają w Warszawie,
• osoby w spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera – całościowe zaburzenia rozwoju),
• osoby w wieku 18-45 lat,
• osoby, które pracują lub są chętne do podjęcia zatrudnienia, uczą się, uczestniczą w innych formach wsparcia, z wyłączeniem ośrodków wsparcia dziennego finansowanych ze środków m.st. Warszawy,
• osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne. W przypadku osób chorujących psychicznie – osoby, które nie mają w/w orzeczenia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie informujące o rozpoznaniu choroby psychicznej.

Projekt zakłada następujące działania w ramach realizacji turnusów usamodzielniających:

• trening budżetowy,
• trening kulinarny,
• trening porządkowo-higieniczny,
• trening organizacji czasu wolnego,
• wsparciu uczestnika w obszarze aktywizacji zawodowej,
• zapewnieniu, w razie potrzeby, wsparcia psychologicznego,
• pracy z rodziną.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Koordynator projektu
Katarzyna Paluch
k.paluch@synapsis.org.pl

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 sierpnia 2022