Wolontariat na rzecz autyzmu | 09.2022 – 08.2024

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności
Czas trwania: 01.09.2022 – 31.08.2024
Organizacja wolontariatu w Fundacji SYNAPSIS ma na celu:
  • rozwinięcie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec innych
  • rozpowszechnianie idei solidarnościowej
  • zwiększenie integracji i włączenia społecznego osób z autyzmem
  • wzmacnianie więzi społecznych
  • kształtowanie postawy wobec innych i bycia wolontariuszem
W trakcie rocznej współpracy z Fundacją SYNAPSIS, zaangażowany w działania solidarnościowe wolontariusz będzie miał okazję przyjrzeć się funkcjonującym wewnątrz organizacji strategiom, procedurom, modelom działania, a także nabyć konkretnych kompetencji i doświadczenia w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, podnosząc swoje umiejętności w zakresie rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

17 listopada 2022