Celem projektu „ZA radę da! działania na rzecz dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i ich rodzin”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, jest zapobieganie stygmatyzacji dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zmiana niechętnych postaw wobec uczniów z ASD.

Niezwykle ważna w tym względzie jest akceptacja grupy rówieśniczej, a jest ona tym większa, im  w większą wiedzę o autyzmie posiadają młodzi ludzie. Dlatego mamy przyjemność przekazać broszurę informacyjną na ten temat pt. „SPEKTRUM AUTYZMU. Podobni – różni”. Obszerny materiał zawiera informacje dotyczące funkcjonowania osób z ASD, od wczesnego dzieciństwa po dorosłość. Podkreśla ich różnorodność, odmienny sposób odbierania świata, wskazuje ograniczenia związane z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także mocne strony.

Do korzystania z broszury i udostępniania jej na swoich stronach internetowych szczególnie zachęcamy szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

BROSZURA DO POBRANIA