Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS przyjmie dziecko w wieku 4 lat do grupy terapeutycznej. Przyjmujemy dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem i posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 519 602 066 lub e-mail przedszkole@synapsis.org.pl