W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia, która weszła w życie dnia 1.11.2022 r. i Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.12.2022 r.,  zmuszeni jesteśmy z dniem 21 grudnia 2022 r. zawiesić realizację wizyt lekarskich w ramach programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych finansowanych ze środków NFZ. Wizyty te przestały być bowiem finansowane przez NFZ. Analizujemy obowiązujące akty prawne i będziemy informować o zmianach.