A new dynamics in adult education I 07.2019 – 07.2022

Współfinansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Czas realizacji: 15.07.2019 – 14.07.2022

Projekt zakłada udział pracowników Fundacji SYNAPSIS w następujących mobilnościach:

  • 12th International Autism – Europe Congress w Nicei (Francja) – wrzesień 2019
  • Job Shadowing w Association Autisme Apprendre Autrement w Levens (Francja) – wrzesień 2019
  • Job Shadowing w Fundacji Autismo Sevilla (Hiszpania) – lipiec 2022

Cel projektu: rozwijanie umiejętności, podnoszenie wiedzy i kompetencji oraz zapoznawanie się kadry Fundacji SYNAPSIS z doświadczeniami innych organizacji działających w Unii Europejskiej na rzecz osób z autyzmem.

Udział w Kongresie oraz wizyty w powyższych organizacjach przyczynią się do:

  •  przygotowania rozszerzonej oferty szkoleniowej w zakresie polityk i konkretnych oddziaływań na rzecz włączenia i integracji osób z ASD;
  • wymiany doświadczeń w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego; prowadzenia treningów mieszkaniowych usamodzielniających dla osób z ASD;
  • wdrożenia nowych rozwiązań w domu treningowym i mieszkaniu chronionym prowadzonych przez Fundację;
  • usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego Fundacji SYNAPSIS.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

29 lipca 2020