Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem | 01.2021 – 07.2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Czas trwania: 1.01.2021 – 31.07.2022

Cel projektu: wzmocnienie osób z autyzmem i ich rodzin poprzez działania na rzecz samorzecznictwa, samoorganizacji, pracy środowiskowej oraz poradnictwo i wsparcie osób narażonych na wykluczenie.

W Polsce istnieje ogromna potrzeba stałej współpracy środowiska osób z całego spektrum autyzmu z administracją publiczną różnego szczebla w celu wprowadzania systemowych rozwiązań na rzecz osób z autyzmem – zapewnienia równego dostępu do usług, zmniejszenia dyskryminacji i wykluczenia. Przez rzecznictwo na rzecz osób z autyzmem należy rozumieć oddanie głosu samym osobom z ASD, ich rodzicom oraz pomoc instytucjom publicznym w realizowaniu ich praw.

Projekt zakłada następujące działania:

  1. Samorzecznictwo środowiska – działania rzecznicze w obronie praw i interesów osób z ASD
  2. Bycie self-adwokatem w praktyce – przygotowanie (warsztaty, szkolenia) grupy osób z ASD do roli samorzecznika; przygotowanie nagrań samorzeczników; wystąpienia publiczne samorzeczników; konsultowanie dokumentów i wypracowanie wspólnych stanowisk w środowisku osób z ASD wobec administracji publicznej
  3. Poradnictwo i wsparcie osób narażonych na wykluczenie – udzielanie porad obywatelskich, antydyskryminacyjnych; wsparcie w przygotowaniu odwołań, interwencji, pism; monitoring dokumentów prawnych, które mogą mieć wpływ na osoby z ASD

 

Koordynatorka projektu:

Ewelina Czajkowska

e.czajkowska@synapsis.org.pl

 

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

28 stycznia 2021