Członkostwo Fundacji SYNAPSIS w Autism Europe | 07-11.2022

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Kwota grantu: 1 150,00 zł

Opis: Opłata członkowska

Fundacja SYNAPSIS jest aktywnym członkiem paneuropejskiej organizacji Autism Europe. Bierzemy skuteczny udział w konsultacjach aktów prawnych z zakresu zdrowia, edukacji i polityki społecznej, dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami (jesteśmy na stałych listach konsultacyjnych wielu organów centralnych), inicjujemy działania dla poprawy sytuacji tych osób, bierzemy udział w pracach grup i zespołów.

Wiedza i doświadczenie organizacji skupionych w Autism Europe są nie do przecenienia w obszarze rzecznictwa. AE jest platformą wymiany wiedzy i dobrych praktyk, a Fundacja ma możliwość pokazywania najlepszych doświadczeń z własnej praktyki. Dzięki uczestnictwu w pracach AE Fundacja SYNAPSIS może rekomendować skuteczne i sprawdzone działania na rzecz osób w spektrum autyzmu.

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

12 lipca 2022