DROGA DO INTEGRACJI | 08.2022 – 12.2022

Projekt „Droga do integracji” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Czas trwania: 01.08.2022 – 31.12.2022

Główny cel projektu: rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież.

Grupa docelowa: adresatami projektu są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół oraz inne osoby zaangażowane w procesy wychowawcze i edukacyjne dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym oraz rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży szkolnej w spektrum.

Projekt zakłada następujące działania:

  • przygotowanie i przeprowadzenie webinarium o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli i rodziców
  • opracowanie i przetłumaczenie na j. ukraiński materiałów do pracy z osobą z ASD
  • przygotowanie i przeprowadzenie 2 webinariów o charakterze prawnym dla nauczycieli i rodziców
  • przygotowanie, realizacja i produkcja 3 podcastów nt. spektrum autyzmu

 

Koordynatorka projektu:

Weronika Kwiatkowska

w.kwiatkowska@synapsis.org.pl

 Loga Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Umiejętności

Opublikowano w dniu

9 sierpnia 2022