Członkostwo Fundacji SYNAPSIS w Autism Europe | 05.2023-12.2023

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Kwota grantu: 9 461.00 zł zł

Opis: Opłata członkowska i udział w Zgromadzeniu Walnym oraz zebraniach Zarządu.

Fundacja SYNAPSIS jest aktywnym członkiem paneuropejskiej organizacji Autism Europe. Bierzemy skuteczny udział w konsultacjach aktów prawnych z zakresu zdrowia, edukacji i polityki społecznej, dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami (jesteśmy na stałych listach konsultacyjnych wielu organów centralnych), inicjujemy działania dla poprawy sytuacji tych osób, bierzemy udział w pracach grup i zespołów. Wiedza i doświadczenie organizacji skupionych w Autism Europe są nie do przecenienia w obszarze rzecznictwa. AE jest platformą wymiany wiedzy i dobrych praktyk, a Fundacja ma możliwość pokazywania najlepszych doświadczeń z własnej praktyki. Dzięki uczestnictwu w pracach AE Fundacja SYNAPSIS może rekomendować skuteczne i sprawdzone działania na rzecz osób w spektrum autyzmu.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

10 maja 2023