OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2023 | 03.2023 – 12.2023

Projekt realizowany w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania: 155 470 zł

Czas trwania: 01.03.2023 – 31.12.2023

Opis: Celem projektu jest odciążenie i wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 19 osobami w spektrum autyzmu z Warszawy i okolic poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w terminie od 01.03.2023 do 30.11.2023.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługiwać będą w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawowania całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Podejmowane działania mają na celu przeciwdziałanie wypalenia sił u rodziców i umożliwienie im regeneracji oraz pełnienie innych ról społecznych. Do sprawowania całodobowej opieki nad niesamodzielnymi osobami z niepełnosprawnościami zostaną włączeni opiekunowie, którzy będą pomagać rodzinom w pełnieniu opieki.

Kontakt: opieka@synapsis.org.pl

Godło i flaga Polski

Umiejętności

Opublikowano w dniu

24 kwietnia 2023