GRANT INSTYTUCJONALNY | 11.2022 – 04.2024

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Czas trwania: 01.11.2022 – 30.04.2024

Opis: Grant instytucjonalny ma na celu rozwój i wzmocnienie Fundacji SYNAPSIS oraz zwiększenie skuteczności w obszarze dostosowań do potrzeb środowiska osób w spektrum autyzmu. Dzięki grantowi Fundacja SYNAPSIS będzie mogła prowadzić swoje działania w sposób długofalowy i bardziej efektywny oraz dalej realizować swoją misję.

Zakładane rezultaty:

  • wzmocnienie i rozwijanie działań/relacji partnerskich Fundacji SYNAPSIS z innymi organizacjami pozarządowymi;
  • zwiększenie rozpoznawalności Fundacji SYNAPSIS wśród potencjalnych odbiorców działań;
  • wzrost kompetencji pracowników, pracowniczek, wolontariuszy i wolontariuszek;
  • utworzenie nowej struktury organizacyjnej Fundacji SYNAPSIS;
  • utworzenie i wzmocnienie procedur zarządczych Fundacji SYNAPSIS w obszarze fundraisingu;
  • wzmocnienie organizacji pod kątem działań rzeczniczych i monitorujących zmiany zachodzące w prawie;
  • wzmocnienie organizacji w obszarze technologii i cyfryzacji;
  • wzmocnienie organizacji pod kątem przestrzegania procedur bezpieczeństwa, w tym zabezpieczeń RODO.

Koordynatorka:
Weronika Kwiatkowska
w.kwiatkowska@synapsis.org.pl

 

Logo Active Citizens

Umiejętności

Opublikowano w dniu

16 grudnia 2022